Strona główna » Jak działa pompa ciepła?

Jak działa pompa ciepła?

Pompa ciepła może ekonomicznie i skutecznie ogrzewać wodę w basenie. Każdy kilowat niskiej jakości ciepła ze środowiska (gleby, powietrza lub wody) przekształca się w kilka kilowatów energii cieplnej przekazywanej do systemu zaopatrzenia w ciepło. W ten sposób pompy ciepła wody basenowej są bardziej ekonomiczne niż kotły lub grzejniki elektryczne.

Rodzaje pomp ciepła wody basenowej

Prywatne baseny mogą mieć różne objętości, a także być wewnętrzne i zewnętrzne. Na przykład pompa ciepła może działać przede wszystkim na podgrzewanie wody użytkowej, a następnie automatycznie przełączać się na ogrzewanie. Potem włącza się, gdy jest to konieczne do utrzymania komfortowej temperatury w wodzie basenowej. Określana jest tu maksymalna niezbędna moc cieplna, po czym wybierany jest model pompy ciepła (VT). Jeśli obciążenie cieplne ogrzewania basenu przeważa nad zapotrzebowaniem na ciepło w głównym pomieszczeniu (domu), sensowne jest ustanowienie autonomicznego systemu ogrzewania tylko dla basenu.

Znajdziesz je na https://www.hewalex.pl/oferta/pompy-ciepla-pcwb-woda-basenowa/

Zalety pomp ciepła

Gruntowe pompy ciepła wymagają specjalnych warunków instalacji. Najpopularniejszą i co najważniejsze – najbardziej opłacalną opcją jest powietrzna pompa ciepła. To oszczędności w kosztach operacyjnych w porównaniu z konwencjonalnym ogrzewaniem – do 80%, a także zwartość i uniwersalność instalacji w dowolnym systemie dostarczania ciepła. Pompa ciepła to też automatyczna kontrola poziomu temperatury wody i codzienna kontrola ogrzewania basenu. Wydajna praca pompy może być wykorzystana w parkach wodnych, dużych basenach lub centrach spa. Takie pompy są bezpieczne i ekologiczne. Cechuje je też najdłuższa żywotność w porównaniu do innych urządzeń grzewczych.

Odkryte prywatne baseny są eksploatowane w cieplejszych miesiącach, zaledwie przez kilka miesięcy. Poziom strat ciepła takich basenów zależy od obecności barier, warunków pogodowych, obecności pokrywy, projektu basenu, wymaganej temperatury wody (na przykład do +20 ° C, +24 ° C lub do +28 ° C) i trybu pracy. Pompa ciepła pozwala na zredukowanie utraty temperatury nawet o 50%, co stanowi znaczną oszczędność kosztów.

Podobne artykuły:

Back to top