Strona główna » Życie i twórczość Paula Cézanne

Życie i twórczość Paula Cézanne

Paul Cézanne jest jednym z najwybitniejszych malarzy współczesnych. Twórczość Cézanne jest pomostem między sztuką okresu impresjonizmu a sztuką kubizmu.

Kilka faktów z życia artysty

Paul Cézanne urodził się w roku 1839 w Aix-en-Provence. Zmarł tamże w roku 1906. Pod naciskiem ojca rozpoczął w rodzinnym mieście studia prawnicze. W roku 1861 wyjeżdża do Paryża, gdzie studiuje w Académie Suisse do roku 1864. Jednocześnie bywa regularnie w Luwrze, gdzie studiuje dzieła dawnych mistrzów pędzla, między innymi Rubensa, Eugene Delacroix. W roku 1862 nawiązuje kontakt ze środowiskiem przyszłych impresjonistów. W roku 1874 uczestniczy w pierwszej wystawie impresjonistów. Regularnie nadsyłane przez niego prace na Salon Paryski były odrzucane; wyjątkiem były prace, które wysłał w roku 1882 i 1889. Swoje całe życie Cézanne poświęcił malowaniu. Jego marzeniem było umrzeć przy pracy. 15 października 1906 roku pracował nad pejzażem. W trakcie pracy został zaskoczony przez burzę. Zemdlonego znalazł i odwiózł do domy przypadkowy przechodzień. Następnego dnia rankiem wyszedł do ogrodu, by malować. Zdążył tylko napisać „pogoda jest zachwycająca, pejzaż wspaniały”.

Życie i twórczość Paula Cézanne

Twórczość Cézanne

Artystę należy podziwiać nie tylko za jego obrazy, ale także za wytrwałość. W szkole rysunku w rodzinnej miejscowości uważany był za ucznia wrażliwego, ale mało zdolnego. Nie przyjęto go do Szkoły Sztuk Pięknych w Paryżu, gdy „malował zbyt bezładnie”. Nie załamała go jednak ani krytyka, ani osamotnienie i trudna sytuacja materialna. W pierwszym okresie twórczości (od roku 1862 do 1872) pozostawał pod wpływem malarzy barokowych i romantycznych. W okres impresjonistyczny wkroczył w roku 1872. Z tego okresu pochodzą malowane jasnymi barwami obrazy takie, jak na przykład „Dom powieszonego”.W trzecim okresie twórczości artysta zaczął upraszczać formy. Z tego okresu pochodzi między innymi obraz „Błękitny wazon”. Uwagi Cézanne, że w naturze wszystko można sprowadzić do kuli, walca i stożka, trafiły bardzo mocno do przekonania kubistom.

Podobne artykuły:

Dodaj komentarz

Back to top