Strona główna » Malarstwo niderlandzkie: Pieter Bruegel starszy

Malarstwo niderlandzkie: Pieter Bruegel starszy

W twórczości wielu niderlandzkich malarzy można dostrzec bardzo mocne wpływy włoskie. Sztuka włoska wywarła bardzo niewielki wpływ na twórczość Pietera Bruegela starszego, którego nazywano Chłopskim. Został on uznany za najwybitniejszego szesnastowiecznego malarza niderlandzkiego.

Krótka biografia

Pieter Bruegel przyszedł na świat w 1528 roku. Malarstwa uczył się w Antwerpii u Pietera Coecke van Aelesta. Pracował także w warsztacie graficznym Hieronima Coecke. Wszystkie daty z życia Bruegela aż do roku 1551 nie są pewne. W tym roku przyszły wybitny artysta zostaje wyzwolony na mistrza i przyjęty do cechu malarzy. Rok później Bruegel odbywa podróż do Włoch. Po powrocie aż do roku 1563 działa w Antwerpii. W tymże roku przenosi się do Brukseli, w której tworzy do końca życia. Umiera w 1569 roku.

Malarstwo niderlandzkie: Pieter Bruegel starszy

Twórczość Bruegela

Tematyką jego obrazów bardzo często były sceny z życia ludu, stąd jego przydomek Chłopski. W początkowym okresie twórczości Bruegel nawiązywał do stylu Boscha i Patinira. W jego twórczości wyróżnić można trzy okresy. W pierwszym malował głównie pejzaże. Starał się w swoich obrazach oddać piękno alpejskiej przyrody. W drugim okresie skupił się przede wszystkim na pracach graficznych. Z tego okresu pochodzą między innymi prace o tematyce alegorycznej, na przykład „Lenistwo”. W tym okresie Bruegel stworzył również serię „Przysłowia”, na który składają się obrazy ilustrujące różne przysłowia niderlandzkie. Najbardziej znane obrazy Pietera Bruegela pochodzą z trzeciego, ostatniego okresu twórczości. W tym okresie namalował on między innymi serię obrazów z cyklu „Kalendarz”, obraz „Kraina lenistwa”, „Ślepców” i „Żebraków”. „Kalendarz” jest cyklem filozoficznych pejzaży przedstawiających człowieka w poszczególnych porach roku. Pieter Bruegel to także mistrz malarstwa figuralnego. Tematem tych obrazów były zarówno motywy zaczerpnięte z Biblii, jak i sceny rodzajowe. Do obrazów tych należy między innymi „Budowa wieży Babel” namalowany w 1563 roku oraz „Kazanie Jana Chrzciciela” z 1565 roku.

Podobne artykuły:

Dodaj komentarz

Back to top