Strona główna » Możliwości transportowania różnorodnych towarów

Możliwości transportowania różnorodnych towarów

Przed wiekami transport zarówno ludzi, jak i towarów odbywał się bardzo powoli. Początkowo odbywał się wyłącznie dzięki sile ludzkich mięśni, z czasem także zwierząt. Dzisiaj w czasach, gdy samoloty przewożą błyskawicznie ludzi i towary z jednego końca świata na drugi, transport sprzed wieków trudno jest nam sobie wyobrazić.

Transport wodny

Przy przewożeniu ciężkich i dużych ładunków na znaczne odległości, transport wodny jest najbardziej ekonomiczny. Transport wodny stał się bardzo popularny w latach pięćdziesiątych XX wieku. W tej dekadzie pojawiły się bowiem nowoczesne tankowce i frachtowce. Do popularności transportu wodnego przyczyniło się także wynalezienie kontenerowców.

Kontenery to pojemniki, które mają kształt sześcianu. Ich wymiary są jednakowe dla całego świata. Kontenery wykorzystywane są do przewozu bardzo różnorodnych towarów. Można wykorzystać je do przewożenia surowców, maszyn, odzieży. Kontenery są bardzo poręczne, a ich przeładunek w nowoczesnych portach odbywa się przy pomocy specjalnych dźwigów.

Możliwości transportowania różnorodnych towarów

Transport lądowy

Jest wyjątkowo różnorodny. Może bowiem odbywać się zarówno drogami kołowymi lub kolejowymi, jak i kanałami oraz rzekami. Rurociągi wykorzystuje się do przesyłania ropy naftowej i gazu ziemnego.

Transport rzeczny ma najdłuższe tradycje. Budowę kanałów rozpoczęto już w XVIII wieku. Transport rzeczny stosunkowo jednak szybko przegrał rywalizację z koleją. Już w XIX wieku do transportowania towarów wykorzystywano kolej. Gęsta sieć połączeń kolejowych została zbudowana w pierwszej kolejności w Europie. Następnie połączenia kolejowe powstały w Chinach, Indiach, Japonii i w Stanach Zjednoczonych. Wagonami przewożono surowce mineralne, drewno, zboża, surowce mineralne.  Transport kolejowy zaczął w XX wieku przegrywać z transportem drogowym. Wciąż jednak opłaca się przewozić koleją objętościowo duże i stosunkowo tanie towary. Transport drogowy jest lepszym rozwiązaniem, gdy zachodzi konieczność przewiezienia towarów o stosunkowo małej objętości, ale dużej wartości.

Podobne artykuły:

Dodaj komentarz

Back to top