Strona główna » Transport lotniczy w Polsce

Transport lotniczy w Polsce

W wielu krajach transport lotniczy odgrywał i odgrywa bardzo ważną rolę. W Polsce transport ten przez lata odgrywał rolę tak naprawdę drugorzędną. Sieć portów lotniczych była rozwinięta bardzo słabo. Sytuacja uległa radykalnej zmianie po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Znacząco zwiększona została siatka połączeń, liczba przewożonych pasażerów dynamicznie wzrosła. Wybudowane zostały nowe porty lotnicze.

Transport lotniczy w Polsce

Przez wiele lat w naszym kraju znajdowało się niewiele lotnisk i portów lotniczych; do tego większość z nich to byłe (dzisiaj już niewykorzystywane) lotniska wojskowe lub małe lotniska sportowe. Gdańsk Rębiechowo przez wiele lat był jedynym portem lotniczym, który został w Polsce wybudowany po II wojnie światowej. Wciąż największe znaczenie ma obsługa linii międzynarodowych, chociaż w ostatnich kilku latach można zauważyć wzrost znaczenia także linii krajowych.

ICAO – organizacja Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego – dzieli porty lotnicze na: międzynarodowe, regionalne, drugorzędne i lotnictwa ogólnego. W Polsce porty międzynarodowe to Warszawa Okęcie, Gdańsk Rębiechowo oraz Kraków Balice. Loty zagraniczne obsługiwane są także przez porty regionalne. Bardzo duży udział w przemianach w polskim transporcie lotniczym miało pojawienie się niskokosztowych przewoźników, tak zwanych tanich linii. Z reguły przewoźnicy ci korzystają z lotnisk, które od dużych aglomeracji miejskich oddalone są nawet o kilkadziesiąt kilometrów.

Wciąż naszym najważniejszym i największym portem lotniczym jest lotnisko Fryderyka Chopina w Warszawie. Popularne Okęcie z uwagi na położenie geograficzne sprawia, że odgrywa ono ważną rolę zarówno w europejskim, jak i światowym transporcie lotniczym. Warszawa ma regularne połączenia z kilkoma miastami w Polsce i co najmniej kilkudziesięcioma na całym świecie. Duże znaczenie ma także port w Krakowie. To efekt tego, że miasto to jest bardzo chętnie odwiedzane przez wielu zagranicznych turystów. Flota, którą dysponuje nasz najważniejszy przewoźnik PLL LOT jest nowoczesna.

Podobne artykuły:

Dodaj komentarz

Back to top