Strona główna » O komunikacji w Polsce

O komunikacji w Polsce

W naszym kraju niektóre ze szlaków komunikacyjnych (wschód-zachód, północ-południe) wykształciły się wielu temu. Przyczyniło się do tego położenie w Europie Środkowej, równinność terenu i przewaga nizin.

O komunikacji w Polsce

Drogi kołowe

Stanowią najbardziej rozgałęzioną i jednocześnie najgęstszą sieć transportową w Polsce. Ogólnie zostały one podzielone na:

  • drogi o twardej nawierzchni (do tej kategorii należą także drogi, których nawierzchnia jest ulepszona. Nawierzchnia tych dróg może być np. bitumiczna);
  • o nawierzchni nieulepszonej – zaliczane są do tej kategorii drogi na przykład z tłucznia;
  • gruntowe.

Nawierzchnię twardą ma ponad połowa wszystkich dróg w Polsce. Spora część z nich to drogi o nawierzchni twardej ulepszonej. W efekcie wzrostu ruchu samochodowego przystąpiono w naszym kraju do budowy jezdni dwupasmowych i autostrad. Drogi kołowe można podzielić jeszcze według innego kryterium. Pozwoli ono podzielić je między innymi na drogi publiczne. Z kolei drogi te możemy podzielić na:

  • krajowe. Mogą one mieć znacznie nie tylko krajowe, ale także międzynarodowe;
  • wojewódzkie. To drogi, które mają znacznie tylko regionalne;
  • powiatowe;
  • gminne.

Najbardziej gęstą siecią dróg kołowych mogą pochwalić się w naszym kraju województwo śląskie. Gęsta sieć dróg występuje także w okolicach Warszawy i Łodzi oraz w północnej części województwa małopolskiego. Większość przewozów w transporcie samochodowym realizowana jest przez prywatne firmy. Przedsiębiorstwo Komunikacji Państwowej straciło już kilka lat temu monopol zarówno na transport towarów, jak i przewozy pasażerskie.

Transport kolejowy

Pod względem pracy przewozowej, która mierzona jest w tonokilometrach jeszcze w 1989 roku Polskie Koleje Państwowe zajmowały 6. miejsce. Wyprzedzały je ZSRR. USA, Chiny, Kanada i Indie. Po przemianach w 1989 roku doszło do znacznego spadku przewozów kolejowych. Coraz mniej towarów przewożonych było koleją. Zamkniętych zostało także wiele nierentownych linii pasażerskich. Liczba pasażerów przewożonych przez PKP stale się zmniejsza.

Podobne artykuły:

Dodaj komentarz

Back to top