Strona główna » Transport morski w Polsce

Transport morski w Polsce

W gospodarce naszego kraju bardzo ważną rolę odgrywały porty morskie. W okresie PRL popyt na usługi portowe określany był decyzjami administracyjnymi. Po 1989 roku porty stały się przedsiębiorstwami komercyjnymi, muszą kierować się zasadami wolnego handlu.

Transport morski w Polsce

Polska ma obecnie cztery główne porty morskie: Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście. Dwa ostatnie porty tworzyły do niedawna jeden, największy na Bałtyku zespół portowy. Port w Świnoujściu staje się jednak coraz bardziej samodzielny. W sąsiedztwie Szczecina znajduje się niewielki port Police, który obsługuje miejscowe zakłady chemiczne. Mniejsze porty znajdują się w Kołobrzegu, Ustce, Stepnicy, Darłowie i Władysławowie. Działa także dostępny dla mniejszych jednostek przez Cieśninę Pilawską i Zalew Wiślany port w Elblągu.

Do lat 90. polskie porty miały charakter uniwersalny. W latach 90. poddano je gruntownej przebudowie co sprawiło, że niektóre zaczęły specjalizować się w pewnych przeładunkach. Port Północny w Gdańsku, który jest najgłębszy na Morzu Bałtyckim i ma warunki umożliwiające przyjmowanie największych jednostek pływających wyspecjalizował się w przeładunku ropy naftowej i jej pochodnych. Duże znaczenie ma także przeładunek towarów masowych i węgla. Najbardziej nowoczesnym portem kontenerowym jest port w Gdyni. Specjalizuje się on w przeładunku drobnicy. W Szczecinie po przebudowie powstały idealne warunki do przeładunku dużych partii towarów. Do tego portu wpływają między innymi statki przywożące rudę żelaza.

Pod względem ilości przeładowywanych towarów polskie porty nie odbiegają od europejskich. Największe ilości towarów są przeładowywane w porcie w Gdańsku. W strukturze towarowej w dalszym ciągu dominuje węgiel, wzrasta ilość przeładowywanej ropy i jej pochodnych. Ropa przesyłana jest z gdańskiego Portu Północnego na Litwę i do Czech. Stanowi ważną część przeładunków o charakterze tranzytowym.

Towary muszą zostać do portu dowiezione lub przewiezione z niego w głąb lądu. Największa część ładunków w polskich portach obsługiwana jest przez kolej.

Podobne artykuły:

Dodaj komentarz

Back to top