Strona główna » Bernardo Bellotto zwany Canaletto

Bernardo Bellotto zwany Canaletto

Ten włoski malarz żył w latach 1721-1780. Nazywany jest malarzem Warszawy.

Z biografii artysty

Bernardo Bellotto jest jednym z najważniejszych przedstawicieli malarstwa wedutowego. Tak określa się malarstwo krajobrazu z przewagą elementów architektonicznych. Sztuki malarskiej Bernardo uczył się u swojego wuja, Giovanniego Antonia Canalo, którego powszechnie nazywano Canaletto. To od właśnie od niego Bernard przejmuje przydomek. Na początku swojej artystycznej drogi, Canaletto pracuje w Wenecji, odbywa podróże do Florencji, Rzymu, Lombardii, Turynu. W 1747 roku otrzymuje zaproszenie od elektora saskiego i jednocześnie króla Polski Augusta III i wyjeżdża do Drezna. Otrzymuje tam stanowisko nadwornego malarza. Funkcję tę pełni ponad 10 lat. W czasie wojny siedmioletniej pracuje w Wiedniu na dworze cesarza, następnie u elektora w Monachium. W roku 1762 powraca do Drezna i zostaje profesorem perspektywy w Akademii Sztuk Pięknych. Do Warszawy przybywa w roku 1767 na zaproszenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Otrzymuje stanowisko nadwornego malarza królewskiego.

Bernardo Bellotto zwany Canaletto

Obrazy Canaletta

Canaletto jest obok Canala i Francesca Guardiego najwybitniejszym przedstawicielem malarstwa wedutowego. Malował przede wszystkim widoki ulic, placów, miejskich parków, pałaców i budowli uzupełnionych miejskim sztafażem oraz panoramy miast. Jego najbardziej znane wielkie cykle to widoki Drezna, Wiednia i Warszawy. Niektóre ze swoich dzieł kilkakrotnie powtarzał; zmieniał jednak format i artystyczną technikę (repliki były akwafortami lub obrazami olejnymi). Był artystą bardzo wrażliwym na kolor i światło. Cechą charakterystyczną jego obrazów jest bardzo precyzyjna kreska i bardzo dokładna, pozbawiona błędów linearna perspektywa. Canaletto zasłynął przede wszystkim jako malarz widoków Warszawy: „Widok ogólny Warszawy od strony Pragi”, „Widok łąk wilanowskich” i wielu innych. Na podstawie jego zachowanych obrazów po zniszczeniach II wojny światowej rekonstruowano zabytkowe obiekty Warszawy. Obrazy Canaletta można podziwiać w Muzeum Narodowym w Warszawie i na Zamku Królewskim.

Podobne artykuły:

Dodaj komentarz

Back to top