Strona główna » Ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne

Ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne

Ubezpieczenie obowiązkowe i dobrowolne

Ubezpieczenie samochodowe może występować w dwóch formach. Obowiązkowej oraz dobrowolnej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe dla posiadaczy wszelkich pojazdów, które zostały zarejestrowane w Polsce i dopuszczone do ruchu.

Chodzi tu między innymi o samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe, maszyny rolnicze czy motocykle

Ta forma ubezpieczenia jest gwarancją, że jeśli spowodujemy wypadek lub z naszej winy dojdzie do kolizji drogowej, to towarzystwo ubezpieczeniowe, w którym opłacamy składki przejmie odpowiedzialność finansową, za wszelkie szkody, które powstały w wyniku tego wypadku. Zarówno w zakresie naprawy uszkodzonego samochodu, jak i szkód, które związane są ze zdrowiem lub życiem osób trzecich. W odróżnieniu od ubezpieczenia dobrowolnego tu wysokość składki określa ustawa i ubezpieczyciel nie ma możliwości samodzielnego wyliczenia wysokości wpłaty. Na jej wysokość wpływ ma rodzaj i wiek pojazdu, pojemność jego silnika, wiek właścicieli oraz użytkowników pojazdu, a także historia ich ubezpieczeń OC i AC wraz ze zwyżkami i zniżkami.

Najmniej składka OC będzie kosztowała kierowcę doświadczonego, który jeździ dobrze i bezpiecznie

Ubezpieczenie dobrowolne AC ma zapewnić ochronę nam samym w przypadku, kiedy doszło do wydarzenia losowego, w wyniku którego nasz pojazd uległ zniszczeniu, uszkodzeniu lub został skradziony. Warunki takiego ubezpieczenia są zazwyczaj dopasowane do indywidualnych potrzeb użytkownika, a jego zakres może być dowolnie zmniejszany lub rozszerzony. W zależności od tego towarzystwo ubezpieczeniowe wyliczy nam wysokość danej składki, która może się diametralnie różnić w zależności od polityki danej firmy.

Więcej na https://www.mtu24.pl/

Ubezpieczenie dobrowolne możemy rozszerzyć choćby o ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Chroni ono pasażera i kierowcę, którzy w wyniku wypadku lub kolizji doznaliby uszczerbku na zdrowiu. Z kolei jest ubezpieczenie assistance zagwarantuje nam, że w przypadku awarii samochodu otrzymamy wszelką pomoc związaną z holowaniem pojazdu do warsztatu, dostarczeniem paliwa, zapewnieniem samochodu zastępczego, czy pomocy na miejscu zdarzenia.

Podobne artykuły:

Dodaj komentarz

Back to top