Strona główna » Przyrządy służące do pomiaru ciśnienia

Przyrządy służące do pomiaru ciśnienia

Przyrządy służące do pomiaru ciśnienia

Podstawową jednostką ujętą w międzynarodowym układzie jednostek miar SI, służącą do pomiaru ciśnienia, jest paskal – 1 Pa = N/m2 lub jednostki wielokrotnie wyższe, takie jak hPa i kPa. W użyciu są różnego rodzaju przyrządy pozwalające na zmierzenie ciśnienia.

Zasadniczo mierzą one jednak nie wartość ciśnienia, lecz różnicę tej wartości oraz wartości ciśnienia odniesienia, tj. próżni absolutnej, określanej jako przestrzeń wolna od powietrza lub ciśnienie barometryczne. Jakie przyrządy służą dokonywaniu takich pomiarów?

Grupa ciśnieniomierz

Przyjmuje się, że urządzenia pomiarowe do pomiaru ciśnienia to po prostu ciśnieniomierze. Wśród nich występują jednak przyrządy do pomiaru ciśnień absolutnych, nazywane barometrami i ciśnieniomierze do pomiaru ciśnienia absolutnego, nadciśnienia – manometry. Jeśli mierzymy podciśnienie, potrzebujemy do tego celu wakuometru. Poza tym w użyciu są też ciśnieniomierze różnicowe – manometry do pomiaru różnicy ciśnień.

Manometr

Pomiar ciśnienia statycznego płynu możliwy jest z wykorzystaniem Manometru. W grupie tej wyróżnia się urządzenia pomiarowe z różnymi otworami wlotowymi. Jeśli otwór ten jest prostopadły do wektora prędkości w, to manometr wskaże wzrost ciśnienia, który jest wywołany zamianą energii kinetycznej płynu o prędkości w, i gęstości p na energię potencjalną. W ten sposób mierzone jest manometrem ciśnienie kinetyczne nazywane zwyczajowo ciśnieniem dynamicznym. Ciśnienie wskazane przez manometr to ciśnienie całkowite.

Podział przyrządów do pomiaru ciśnienia ze względu na zasadę pracy

W każdym urządzeniu do pomiaru ciśnienia zainstalowany jest czujnik pomiarowy, inaczej pierwotny przetwornik pomiarowy. Ze względu na jego rodzaj czyli zasadę pracy, przyrządy pomiarowe do mierzenia ciśnienia dzielą się na:
· cieczowe – inaczej hydrostatyczne,
· sprężyste,
· parametryczne,
· tłokowe.

W każdej z tych grup można wyróżnić kolejne kategorie podziałowe, zależnie od sposobu równoważenia siły ciśnienia oraz dalszych stopni przetwarzania. W przyrządach parametrycznych wykorzystywane są zjawiska, w których wartość określonego parametru danej wielkości zmienia się wraz z ciśnieniem płynu oddziałującego bezpośrednio na element czujnika.

Podobne artykuły:

Dodaj komentarz

Back to top