Tradycyjna Wigilia

Tradycyjna Wigilia

Tradycyjna Wigilia

Jednym z najważniejszych dni w naszym kraju jest Wigilia. Na ten dzień przygotowujemy tradycyjne postne potrawy, pamiętamy, aby pod nakrywającym stół białym obrusem znalazło się sianko, dzielimy się opłatkiem i śpiewamy kolędy.

Wigilia w dawnych czasach

Wigilia wywodzi się jeszcze z okresu wczesnego chrześcijaństwa i oznacza czas oczekiwania na radosne wydarzenie, czyli na narodzenie Jezusa. W Polsce Wigilię obchodzić zaczęto w XVIII wieku. Był to dzień, który gospodynie poświęcały najpierw na generalne porządki w domu. Do wysprzątanej izby, ale także do komnaty w magnackim dworze wnoszono i ustawiano w czterech rogach po snopie pszenicy, żyta, owsa i jęczmienia. Na stole kładziono siano i nakrywano go białym obrusem. Przez cały wigilijny dzień zachowywano ścisły post. Także wieczerza wigilijna była złożona z postnych potraw. Zwyczaj podawania postnych potraw zachował się do dzisiaj.

Opłatek

Jest symbolem pojednania, przebaczenia, przyjaźni i miłości. W polskiej tradycji zwyczaj ten zakorzenił się w wieku XIX. Najstarszy członek rodziny jako pierwszy dzieli się opłatkiem najpierw z zoną, później z innymi członkami swojej rodziny. W czasie dzielenia się opłatkiem składamy sobie życzenia, mamy okazję, aby przeprosić swoich bliskich za przykrości, które wyrządziliśmy im w ciągu mijającego roku. W przeszłości opłatkiem pamiętano, aby okruch opłatka zostawić dla dusz zmarłych, ale także o dosypaniu go do karmy dla zwierząt.

Z pierwszą gwiazdką

Podobnie jak przed wiekami zasiadamy do wieczerzy wigilijnej, kiedy na niebie zaświeci pierwsza gwiazdka. To nawiązanie do Gwiazdy Betlejemskiej, która do groty narodzenia doprowadziła pasterzy i Trzech Mędrców ze Wschodu. Nie wszyscy mogą usiąść do stołu z pierwszą gwiazdką. 24 grudnia jest normalnym dniem pracy i wiele osób o godzinie, kiedy na niebie pojawia się pierwsza gwiazda jeszcze pracuje. Coraz jednak więcej pracodawców decyduje się tego dnia na skrócenie czasu pracy. Są jednak osoby, które w ten wieczór muszą pozostać w pracy.

Podobne artykuły:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *